استاندارد ایزو 13485
نام موسسه ممیزی و صدور گواهی‌نامه (CB) شرکت نماینده در ایران
IMQ
(ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A)
مرزبان کیفیت
MTIC
(MTIC InterCert  S.r.l)
آرین توف پاسارگاد
TCL
(Transpacific
Cerification Limited)
کیفیت آفرینان پویا
US Cert
(Unification Standards Certification Body)
آگه‌آفرین آریا
Szutest
Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
آگه‌آفرین آریا
IGC
INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO. LTD
ایرانیان گواه کوثر
KGS
(KGS CERTIFICATION SDN BHD)
پیشگامان سامانه پایدار
AQC
(AQC Middle East FZE)
کیفیت آفرینان پویا
KAS CERT INTERNATIONAL
(فعالیت در حوزه EA کدهای تأییدشده توسط نهاد تأیید اعتبار (TURKAK) صرفاُ برای محصولات کلاس خطر A و B مجاز است.
ژیک سیستم
BRS LLC
(فعالیت در حوزه EA کدهای تأییدشده  صرفاُ برای محصولات کلاس خطر A و B مجاز است.)
ارزیابان کیفیت ساز