مطالب بیشتر درباره ابزار تولید ناب را در اینجا بخوانید

یکی از مفاهیم اصلی در صنعت و در اصل مهندسی صنایع ، مبحث تولید ناب است .ایده اصلی تولید ناب در واقع کاملاً ساده است. تولید ناب در راستای از بین بردن ضایعات فرآیند تولید یا در اصل Muda تلاش می کند.
ابزار تولید ناب
ابزار تولید ناب
گام های پیاده سازی تعویض یک دقیقه ای قالب