جهت کسب اطلاع از دوره آموزش منابع انسانی کلیک نمایید.

نیاز به آموزش تفاوت بین عملکرد استاندارد و عملکرد واقعی است. از این رو، سعی می کند شکاف بین عملکرد استاندارد و عملکرد واقعی را پر کند. این شکاف به وضوح نیاز به آموزش کارکنان را نشان می دهد. از این رو، در این مرحله، شکاف به منظور ارزیابی نیازهای آموزشی شناسایی می شود.

روش های آموزشی ابزاری مطلوب برای دستیابی به اهداف آموزشی هستند. پس از تعیین نیازهای آموزشی و تعیین اهداف، روش آموزشی مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده شناسایی و انتخاب می شود. روش‌های آموزشی متعددی وجود دارد، اما مناسب بودن آن‌ها بر اساس نیازهای آموزشی سازمانی ارزیابی می‌شود.

این شامل ارزیابی جنبه های مختلف آموزش است تا بدانیم آیا برنامه آموزشی مؤثر بوده است یا خیر. به عبارت دیگر، به سودمندی آموزش از نظر تأثیر آموزش بر عملکرد کارکنان اشاره دارد.

پس از شناسایی نیازهای آموزشی، مهم ترین کار تعیین اهداف آموزش است. از این رو، هدف اصلی آموزش باید بر ایجاد پل بین عملکرد استاندارد و عملکرد واقعی تمرکز کند. این را می توان از طریق تعیین اهداف آموزشی انجام داد. بنابراین، هدف اساسی از آموزش ایجاد تطابق مناسب بین انسان و شغل است.

پس از انتخاب یک روش مناسب، عملکرد واقعی انجام می شود. در این مرحله طرح ها و برنامه های تهیه شده برای به دست آوردن خروجی مطلوب اجرا می شود. تحت آن، کارکنان آموزش می بینند تا برای عملکرد بهتر فعالیت های سازمانی توسعه یابند.

در نهایت، یک مکانیسم بازخورد به منظور شناسایی نقاط ضعف در برنامه آموزشی و بهبود آن در آینده ایجاد می شود. برای این منظور، اطلاعات مربوط به اتاق کلاس، غذا، خوابگاه و غیره از شرکت کنندگان اخذ می شود. سپس اطلاعات به‌دست‌آمده به منظور مشخص کردن نقاط ضعف برنامه‌های آموزشی و بهبودهای آتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جهت مطالعه محتوا منابع انسانی کلیک نمایید.
  • شما عزیزان جهت مشاوره تخصصی در زمينه آموزش کارکنان می توانيد با كارشناسان خانه مهندسی صنايع تماس حاصل فرماييد.

  • شماره تماس : ۰۲۱-۸۸۷۶۴۸۶۷-۸۸۷۶۱۷۹۵

  • همپنين می توانيد نظرات خود را در همين صفحه با ما به اشتراک بگذاريد .خانه مهندسی صنایع همواره در نظر دارد تا بتواند نیاز های تخصصی بازار کار را برای کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برطرف نماید و شما به عنوان بهترین راهنمای ما خواهید بود .

    .