نرم افزار primavera p6 چیست؟

Primavera P6 مناسب چه افرادی می باشد؟

دوره مدیریت پروژه با PRIMAVERA P6
دانلود نرم افزار PRIMAVERA P6

ویژگی های نرم افزار primavera p6

🎯 جدول زمانی : نمودار گانت سنتیبه وظایف برنامه در یک نمودار میله

🎯 گزارش گیری و تجزیه و تحلیل : توانایی ایجاد گزارش وضعیت برای سهامداران

🎯 تجزیه و تحلیل منابع و تخصیص : پیگیری کنید و منابع را در صورت لزوم تخصیص دهید

🎯 برنامه ریزی هشدارها : همیشه پروژه را در مسیر خود نگه دارید و بدانید چه زمانی باید اتفاق بیفتدش

🎯 تقویم ونمای فعالیت : وظایف پروژه تنظیم شده در نمای تقویم را مشاهده کنید

🎯 نمونه کارها و مدیریت برنامه : قادر به مدیریت چندین پروژه در یک برنامه یا مجموعه به طور همزمان است

🎯 مدیریت قرارداد : چندین پروژه را مدیریت کنید ، سریع اطلاعات را از پایگاه داده دریافت کنید

🎯 داشبورد اطلاعات : یک داشبورد برای ردیابی معیارهای کلیدی پروژه

آموزش نصب primavera

دانلود PRIMAVERA
نرم افزار پریماورا
دانلود نرم افزار PRIMAVERA