نمونه گواهی کالیبراسیون

استاندارد ISO17025 یک سیستم مدیریت و تایید صلاحیت آزمایشگاه بوده و الزامات قابل کاربرد متنوعی برای آزمایشگاه ها ارائه مینماید تا گزارش آزمون مرتبط به آزمایشگاه برای مشتری از اعتبار مناسب برخوردار باشد. برای آشنایی بیشتر با استاندارد ISO17025 کلیک نمایید.

آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو17025

مشاوره اخذ گواهینامه ISO17025

استاندارد ISO17025
آموزش کالیبراسیون

سیستم های مدیریت اندازه گیری - الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری

دانلود استاندارد ISO 10012

MSA چیست؟

در بازار رقابتی امروزه چه در حوزه های داخلی و چه در حوزه های خارجی ، تمامی سازمان ها دریافته اند که حرکت در راستای تمرکز بر مشتری و کاهش پراکندگی در خدمات و محصولات تنها راه بقا در تورنمت بی پایان بازار است.

هر چه مشخص های کیفی که از سوی ذی نفعان سازمان ما الخصوص مشتریان ما در محصولات و خدمات با دقت بیشتری اندازه گیری شود ، می توانیم نحوه رفتار فرایندخود را بطور دقیق تری پیش بینی کنیم. در نتیجه می توان با اطمینان بیشتری نسبت به اندازه گیری خود تصمیم گیری نماییم.

در نگاه اول از دید اهل فن بهترین گزینه ی پیش رو بکار گیری کالیبراسیون است ، پیشنهاد مطرح شده از سوی اهل فن از لحاظ افزایش دقت تجهیز اندازه گیری بسیار مناسب است اما بیایید سایر جنبه های این پیشنهاد را بررسی کنیم.

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری