تمام فرایند ها دارای سطحی از بهینگی هستند که از تمام جنبه های زمان ، هزینه و کیفیت می توانند در آن سطح فعالیت کنند.
اما چگونه می توانیم چنین سطحی از بهینگی را در فرایند های خود بیابیم؟
در نظر اول آزمون و خطا بهترین راه به نظر می رسد ، اما این روش سه ریسک اساسی را در بر دارد :
اول اینکه چند بار باید این آزمون و خطا را انجام داد؟
دوم ، عواملی که ما به عنوان عوامل اساسی در فرایند می شناسیم فی الواقع همانقر که فکر می کنیم در فرایند موثر است؟
سوم، آیا نتیجه بدست آمده واقعا سطح بهینه فرایند را به ما نشان می دهد؟
در اینجا تفکر آماری به کمک شما می آید ، تفکری که تنها به بررسی تغییر یک عامل در فرایند بسنده نمیکند و حتی تاثیرات و بر هم کنش های این عوامل را نیز بر هم مورد مطالعه قرار می دهد.

دوره آموزش طراحی آزمایشات (DOE)

سرپرست کنترل کیفیت در هر سازمان وظیفه طراحی فرآیند کنترل کیفیت ، طرح های کنترلی مواد اولیه ، حین تولید ، محصول نهایی و همچنین ترخیص را دارد . مسئولیت کلی کنترل کیفیت در سازمان آن است که ابتدا اجازه تولید محصول نامنطبق در سازمان را نداده و اگر هم محصول نامنطبقی به وجود آمد به سرعت شناسایی شود تا از زیاد شدن آن و یا رسیدن محصول نا منطبق به دست مشتری جلوگیری شود.
کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد با خیر.
برای تبدیل شدن به یک متخصص در این زمینه باید تجربه مرتبط با صنعت مورد نظر را داشته باشید . در دانشگاه ها برخی از دروس مرتبط مانند کنترل کیفیت تدریس می شود که در کار بسیار مفید است . توجه داشته باشید که مسئولیت مدیر این حوزه ،‌ شناسایی محصول نامنطبق نمی باشد ،‌بلکه جلوگیری از تولید محصول نامنطبق می باشد .

دوره آموزش کنترل کیفیت (QC MAN)

دوره تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

اده های حاصل از اندازه گیری، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد کاربرد دارند. برای مثال، امروزه حدود کنترل اماری یک فرایند با داده های حاصل از اندازه گیری و یا امارهایی که از انها استخراج می شود ، مقایسه می گردند و تعیین می شود که ایا فرایند به تنظیم(هایی) نیاز دارد یا خیر.

استفاده دیگری که از داده های حاصل از اندازه گیری صورت می گیرد، بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر است. برای مثال، ممکن است در یک فرایند تولید لازم باشد بدانیم که ایا بین بعد خاصی از قطعه تولیدی و درجه حرارت پلاستیک تزریقی، رابطه ای وجود دارد یا خیر. وجود یا عدم وجود چنین رابطه ای را با استفاده از یک روش اماری بنام “رگرسیون” می توان مورد بررسی قرار داد.

مطالعاتی از این دست، مصادیقی از موضوعی هستند که دکتر دمینگ ان را مطالعه تحلیلی می نامد. مطالعه تحلیلی، مطالعه ای است که به شناسائی علت هایی می پردازد که بر روی فرایند تاثیر می گذارند.

مطالعات تحلیلی از جمله مهمترین کاربردهای داده های اندازه گیری هستند، چرا که به بهترین نحوی به درک بهتر فرایند کمک می کنند.

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیتم های اندازه گیری