تمام فرایند ها دارای سطحی از بهینگی هستند که از تمام جنبه های زمان ، هزینه و کیفیت می توانند در آن سطح فعالیت کنند.
اما چگونه می توانیم چنین سطحی از بهینگی را در فرایند های خود بیابیم؟
در نظر اول آزمون و خطا بهترین راه به نظر می رسد ، اما این روش سه ریسک اساسی را در بر دارد :
اول اینکه چند بار باید این آزمون و خطا را انجام داد؟
دوم ، عواملی که ما به عنوان عوامل اساسی در فرایند می شناسیم فی الواقع همانقر که فکر می کنیم در فرایند موثر است؟
سوم، آیا نتیجه بدست آمده واقعا سطح بهینه فرایند را به ما نشان می دهد؟
در اینجا تفکر آماری به کمک شما می آید ، تفکری که تنها به بررسی تغییر یک عامل در فرایند بسنده نمیکند و حتی تاثیرات و بر هم کنش های این عوامل را نیز بر هم مورد مطالعه قرار می دهد.

دوره آموزش طراحی آزمایشات (DOE)

سرپرست کنترل کیفیت در هر سازمان وظیفه طراحی فرآیند کنترل کیفیت ، طرح های کنترلی مواد اولیه ، حین تولید ، محصول نهایی و همچنین ترخیص را دارد . مسئولیت کلی کنترل کیفیت در سازمان آن است که ابتدا اجازه تولید محصول نامنطبق در سازمان را نداده و اگر هم محصول نامنطبقی به وجود آمد به سرعت شناسایی شود تا از زیاد شدن آن و یا رسیدن محصول نا منطبق به دست مشتری جلوگیری شود.
کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد با خیر.
برای تبدیل شدن به یک متخصص در این زمینه باید تجربه مرتبط با صنعت مورد نظر را داشته باشید . در دانشگاه ها برخی از دروس مرتبط مانند کنترل کیفیت تدریس می شود که در کار بسیار مفید است . توجه داشته باشید که مسئولیت مدیر این حوزه ،‌ شناسایی محصول نامنطبق نمی باشد ،‌بلکه جلوگیری از تولید محصول نامنطبق می باشد .

دوره آموزش کنترل کیفیت (QC MAN)

دوره تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

اده هاي حاصل از اندازه گيري، امروز بيش از هر زمان ديگري مورد کاربرد دارند. براي مثال، امروزه حدود کنترل اماري يك فرايند با داده هاي حاصل از اندازه گيري و يا امارهايي که از انها استخراج مي شود ، مقايسه مي گردند و تعيين مي شود که ايا فرايند به تنظيم(هايي) نياز دارد يا خير.

استفاده ديگري که از داده هاي حاصل از اندازه گيري صورت مي گيرد، بررسي وجود و يا عدم وجود رابطه بين دو متغير است. براي مثال، ممكن است در يك فرايند توليد لازم باشد بدانيم که ايا بين بعد خاصي از قطعه توليدي و درجه حرارت پلاستيك تزريقي، رابطه اي وجود دارد يا خير. وجود يا عدم وجود چنين رابطه اي را با استفاده از يك روش اماري بنام “رگرسيون” مي توان مورد بررسي قرار داد.

مطالعاتي از اين دست، مصاديقي از موضوعي هستند که دکتر دمينگ ان را مطالعه تحليلي مي نامد. مطالعه تحليلي، مطالعه اي است که به شناسائي علت هايي مي پردازد که بر روي فرايند تاثير مي گذارند.

مطالعات تحليلي از جمله مهمترين کاربردهاي داده هاي اندازه گيري هستند، چرا که به بهترين نحوي به درك بهتر فرايند کمك مي کنند.

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیتم های اندازه گیری