کاربرد علم داده در فرمول یک

علم داده و فرمول یک
شبیه سازی پیست

متخصص علم داده کیست؟

علم داده به توسعه و پیاده سازی مجموعه‌ای از تکنیک‌ها یا برنامه‌های تجزیه و تحلیل برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات معنی‌دار با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی محور و نرم‌افزار تصویرسازی می پردازد.

جهت استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مجموعه داده های بزرگ و ساختاریافته و یا بدون ساختار ، می توانید از داده کاوی (data mining) ، مدل سازی داده ها (data modeling) ، پردازش زبان طبیعی (natural language processing) و یادگیری ماشین (Machine Learning) را استفاده نمایید .

جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک نمایید
پیشبینی اسلسپ استریم با علم داده
جلوگیری از تصادفات در علم داده
علم داده برای ثبت جریمه ها

دریافت مشاوره علم داده

هر مدیر در سازمان از مدیران ارشد تا مدیران عملیاتی همه و همه ، هر روز با تصمیم هایی مواجه هستند که گاه روتین هستند و گاه استراتژیک. تصمیم ها در صورت روتین می تواند باعث از دست رفت زمان باشد یا مداما نیاز به تحلیل ها گسترده داشته باشند که ممکن است شخص تصمیم گیرنده دچار اشتباه در تحلیل ها شود یا بخشی از داده ها را در نظر نگیرد.

جهت دریافت مشاوره در حوزه علوم داده کلیک نمایید