دانلود کتاب استاندارد BABOK

دانلود استاندارد BABOK

آیا نیاز به مشاوره در خصوص تحلیل کسب و کار دارید؟

اگر تا به حال اقدام به تحلیل کسب و کار و سازمان خود ننموده اید کلیک کنید و مشاوره رایگان در این خصوص دریافت نمایید.

Your Content Goes Here

مشاوره تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK
حوزه های دانشی تحلیلی کسب و کار و استانداردBABOK

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK-V3

هدف اصلی استاندارد BABOK، تعریف حرفه تحلیل کسب و کار است. در واقع این استاندارد، یک اصل پایه است که متخصصان می توانند به منظور توافق و اطمینان از درستیِ کاری که باید انجام شود و دارا بودن مهارت های لازم برای انجام کارها، از آن استفاده کنند. این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیلگر کسب و کار باید دارا باشد را تعریف می کند. به عبارتی دیگر چهارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیلگر کسب و کار وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید. نوع وظایف و دستوراتی که باید انجام شوند، اهمیت نسبی وظایف و خیلی چیزهای دیگر ممکن است متفاوت باشند اما همه وظایف، یک هدف کلی را دنبال می کنند.

رئوس دوره

آشنائی با استاندارد تحلیل گر کسب‌وکار BABOK

آشنایی با تکنیک ها و تحلیل های حرفه ای کسب‌وکار

پیش نیاز آزمون CBAP

دوره آموزشی تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK