چگونه سازمان و کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

بزرگترین مزیت رقابتی که یک سازمان برای رشد و تعالی خود می تواند به آن دست پیدا کند خلق ارزش برای ذی نفعانش می باشد.ارزش برای ذی نفعان سازمان از فرایند های سازمان ناشی می شود و مادامی که تحلیل کسب و کار در سازمان جاری نگردد ، فرایند ها به آن سطح از تعالی که باید ، دست پیدا نمی کنند. استاندارد BABOK راهنمایی است جهت تحلیل موثر کسب و کار در جهت ارائه راه حل هایی برای بهبود به منظور دستیابی به نیاز ها و انتظارات ذی نفعان.
هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید
دانلود کتاب استاندارد BABOK

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK-V3

هدف اصلی استاندارد BABOK، تعریف حرفه تحلیل کسب و کار است. در واقع این استاندارد، یک اصل پایه است که متخصصان می توانند به منظور توافق و اطمینان از درستیِ کاری که باید انجام شود و دارا بودن مهارت های لازم برای انجام کارها، از آن استفاده کنند. این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیلگر کسب و کار باید دارا باشد را تعریف می کند. به عبارتی دیگر چهارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیلگر کسب و کار وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید. نوع وظایف و دستوراتی که باید انجام شوند، اهمیت نسبی وظایف و خیلی چیزهای دیگر ممکن است متفاوت باشند اما همه وظایف، یک هدف کلی را دنبال می کنند.

رئوس دوره

آشنائی با استاندارد تحلیل گر کسب‌وکار BABOK

آشنایی با تکنیک ها و تحلیل های حرفه ای کسب‌وکار

پیش نیاز آزمون CBAP

دوره آموزشی تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

دریافت مشاوره تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

در صورتی که می خواهید کسب و کار خود و سازمانتان را تحلیل کنید کلیک کنید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.
دریافت مشاوره تحلیل کسب و کار