مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک یک رویکرد مهم در هر کسب و کار است که به سازمان ها کمک می کند تا ریسک های موجود در محیط کسب و کار را شناسایی ، ارزیابی ، پیگیری و کاهش دهند. مدیریت ریسک در تمام کسب و کار ها ، سازمان ها در هر اندازه می تواند اعمال شود.

کسب و کار ها در تلاش اند تا در رشد خود ثبات داشته باشند. مدیریت ریسک هایی که در کسب و کار تأثیر می گذارد بخش مهمی از این ثبات است. نا آگاه بودن از مورد ریسکهایی که می تواند در تجارت تأثیر بگذارد می تواند ضررهایی را برای سازمان به همراه داشته باشد. غافل بودن از ریسک های رقابتی می تواند باعث از دست رفتن سهم بازار شود ، عدم آگاهی از ریسک مالی می تواند منجر به خسارات مالی شود ، عدم آگاهی از ریسک ایمنی می تواند منجر به رخ داد حوادث و غیره شود.

هر آنچه که باید از مدیریت ریسک بدانید

دوره آموزشی تشریح الزامات ایزو 9001

  • تشریح الزامات تمامی بند های استاندارد
  • نحوه مستند سازی بند به بند استاندارد
  • نحوه تهیه مدارک و سوابق مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت
  • تشریح انواع ممیزی و آموزش ممیزی داخلی سازمان
دوره آموزشی تشریح الزامات ایزو 9001