تهیه داشبورد مدیریتی در اکسل

با توجه به اهمیت و کاربرد نرم افزار اکسل در مهندسی صنایع ، خانه مهندسی با در نظر گرفتن ای نیاز برای دانشجویان صنایع جهت ورود ایشان به بازار کار اقدام به برگزاری دوره اکسل پیشرفته و تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل می نماید.

رئوس دوره 

آموزش 100 فرمول پرکاربرد در داشبورد سازی

فرمول های چند شرطی و ترکیب فرمول ها

انواع داده ها

سفارشی سازی داده ها

تهیه نمودار های خلاقانه

تهیه نمونه داشبورد های کاربردی 

دوره آموزشی تهیه داشبورد مدیریتی در اکسل

چگونه سازمان و کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

بزرگترین مزیت رقابتی که یک سازمان برای رشد و تعالی خود می تواند به آن دست پیدا کند خلق ارزش برای ذی نفعانش می باشد.ارزش برای ذی نفعان سازمان از فرایند های سازمان ناشی می شود و مادامی که تحلیل کسب و کار در سازمان جاری نگردد ، فرایند ها به آن سطح از تعالی که باید ، دست پیدا نمی کنند. استاندارد BABOK راهنمایی است جهت تحلیل موثر کسب و کار در جهت ارائه راه حل هایی برای بهبود به منظور دستیابی به نیاز ها و انتظارات ذی نفعان.
هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید

دوره آموزشی POWER BI

هدف از دوره گزارش نویسی حرفه ای و دوره Power bi ، افزایش دانش، مهارت و آگاهی مخاطب برای ارائه هر چه بهتر گزارش، بهبود شیوه ی گزارش نویسی و آشنایی شرکت کنندگان با ابزارها و شیوه های نوین و بین المللی ارائه گزارش نویسی با استفاده از تکنیک های شرکت مایکروسافت است. آشنایی با روشهای مختلف گزارش نویسی بر اساس دانش روز و با آخرین تکنیک ها و ابزارهای موجود، یکی از دست آورد های این دوره خواهد بود.
دوره آموزشی POWER BI