گرایش های ارشد مهندسی صنایع

/گرایش های ارشد مهندسی صنایع
گرایش های ارشد مهندسی صنایع2017-06-08T16:30:40+04:30
بهینه سازی سیستم ها
سیستم های سلامت
مدیریت نوآوری و فناوری
حمل و نقل ریلی
سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی
آینده پژوهی
سیستم های مالی
لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت پروژه
مدیریت مهندسی

با تمام قدرت در حال تهیه آموزش های مرتبط با مهارت های شغلی و کاربردی مهندسی صنایع هستیم.

معصومه حسنی, خانه مهندسی صنایع

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان