رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علومی همچون ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، فناوری اطرعات،انبارش داده های مالی، محاسبات رایانه ای مالی، مدیریت مالی و ریسک به حساب آورد ، در واقع مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها .
از قابلیت های مهم دانش آموختگان این رشته می توان به توانایی آنها در درک هم زمان مفاهیم صنعتی و مفاهیم مالی با توجه به تحصیلات کارشناسی آنها اشاره نمود. از این نکتهه ههم نباید گذشت که این دانش آموختگان به علت پشتوانه تحصیلات فنی خود از توانایی بالاتری در درک مسائل کمی مانند ریاضی و مفاهیمی از این دسته در مقایسه با رشته های مدیریتی مشابه برخوردار هستند.

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
مهندسی مالی ۳
مدلهای انتخاب  سبد سرمایه گذاری ۳
فرایندهای تصادفی ۳
مدیریت و تحلیه ریسک مالی ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی استراتژیک ۳
بازارهای مالی با درآمد ثابت ۳
فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی ۳
بازارهای مالی اسلامی ۳
اقتصاد سنجی ۳
مدیریت سرمایه گذاری ۳
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳
سریهای زمانی مالی ۳
طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبانی محاسبات مالی ۳
سیستمهای خبره در تصمیم گیری مالی ۳
بهینه سازی تصادفی ۳
نام درس واحد
آمار مهندسی ۳
تحقیق در عملیات 1 ۳
اقتصاد مهندسی ۳