گرایش بهینه سازی سیستم ها دارای مهمترین، و پیچیده ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع می باشد. دروسی که در این گرایش از دانشجویان امتحان گرفته می شود نسبت به گرایش های دیگر برای دانشجویان صنایع تخصصی تر بوده و لذا دانشجویان گرایش بهینه سازی از این جهت از دانشجویان گرایش های دیگر جلوتر هستند؛ ولی باید بگوییم سخت ترین امتحان ورودی مربوط به این گرایش می باشد.

توانایی های دانشجویان گرایش بهینه سازی :

۱ـ مدل سازی

۲ـ برنامه ریزی در پروژه های مختلف

۳ـ بررسی مشکلات و ارائه بهترین الگو ها در سازمان ها و کارخانه ها

۴ـ بهینه کردن مواد ، نیروی انسانی و ماشین الات

و ….

این گرایش دارای ۳۲ واحد است که ۱۲ واحد دروس اجباری ، ۱۲ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد پایان نامه و سمینار است.

نام درس واحد
اقتصادمهندسی پیشرفته ۳
طراحی سیستمهای صنعتی ۳
سیستمهای صف ۳
روشهای آماری ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی تولید پیشرفته ۳
شبیه سازی کامپیوتر ۳
فرایندهای احتمالی ۳
برنامه ریزی پیشرفته ۳
برنامه ریزی پویا ۳
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی ۳
تصمیم گیری چند معیاره ۳
تحلیل سیستمها ۳
پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی ۳
مباحث ویژه در مهندسی صنایع ۳