خانه مهندسی صنایع تنها آموزشگاه تخصصی کاربردی مهندسی صنایع و مدیریت

iehouse

ابزارهای کیفیت

ابزارهای مورد استفاده در تکنیک های مدیریت کیفیت

ابزارهای کیفیت

برای تشخيص، جمع آوري و تحليل داد ه هاي يك سيستم می باشند .

نرم افزارهای عمومی

پکیج نرم افزارهای Assistant مهندسی صنایع

نرم افزارهای عمومی

مرجع تمامی نرم افزارهای مورد استفاده در مهندسی صنایع و مدیریت به همراه پکیج آموزشی

مهندسی مالی

مهندسی مالی ، طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستمهای مالی

مهندسی مالی

ارائه دهنده راه حلهای خلاقانه برای حل مشکلات مالی و کاهش ریسک

برنامه ریزی

مدل و نرم افزارهای برنامه ریزی در سازمان

برنامه ریزی

بکارگیری سیستم ها و نرم افزارهای بروز برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمان

مهندسی پروژه

تلفیقی از رشته های مهندسی عمران ، صنایع و مدیریت

مهندسی پروژه

طرح ریزی جهت انجام فعالیت های آماده سازی نظارت و اجرای پروژه

مدیریت عالی

طرح تکمیلی آموزش مدیران سازمان

مدیریت عالی

شامل مديريت دوره های کسب و کار در سطح عالی سازمان می باشد.

مهندسی کیفیت

روش ها و مدل های اندازه گیری کنترل و تضمین کیفیت

مهندسی کیفیت

استانداردها و روش های روز دنیا در راستای بالا بردن سطح عملکرد در انواع سازمان

مدیریت کسب و کار

تمرکز بر مفاهیم نظری و عملی ساخت و تولید

مدیریت کسب و کار

بکارگیری فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف
})