بهینه سازی سیستم ها
سیستم های سلامت
مدیریت نوآوری و فناوری
حمل و نقل ریلی
سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی
آینده پژوهی
سیستم های مالی
لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت پروژه
مدیریت مهندسی

با تمام قدرت در حال تهیه آموزش های مرتبط با مهارت های شغلی و کاربردی مهندسی صنایع هستیم.

معصومه حسنی, خانه مهندسی صنایع