💎💎😱تخفیف ویژه وفوق العاده😱💎💎
🌺 به مناسبت میلاد با سعادت حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر ١۵ درصد 💯 تخفیف ویژه بیشتر مضاف بر تخفیف های دیگر خانه مهندسی صنایع ویژه افرادی که نامهای مبارک علی ، امیر ، حیدر ، مجتبی ، مرتضی و دیگر اسامی مبارک حضرت امیر (ع) را دارا باشند .
📆 این تخفیف از تاریخ ٩۶/١/٢۴ الی ٩۶/١/٢٨ معتبر می باشد.
روابط عمومی خانه مهندسی صنایع