💎💎😱تخفيف ويژه وفوق العاده😱💎💎
🌺 به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت مولي الموحدين اميرالمومنين علي (ع) و گراميداشت روز پدر ١٥ درصد 💯 تخفيف ويژه بيشتر مضاف بر تخفيف هاي ديگر خانه مهندسي صنايع ويژه افرادي كه نامهاي مبارك علي ، امير ، حيدر ، مجتبي ، مرتضي و ديگر اسامي مبارك حضرت امير (ع) را دارا باشند .
📆 اين تخفيف از تاريخ ٩٦/١/٢٤ الي ٩٦/١/٢٨ معتبر مي باشد.
روابط عمومي خانه مهندسي صنايع