آموزش تولید به هنگام | JIT چیست| آموزش JIT

By |2021-02-04T14:15:31+03:3016 بهمن 1399|آموزش رایگان|

تولید به هنگام چیست؟ در عصر حاضر به لحاظ محدودیت هاي اقتصادي و توسعه و پیچیدگی بازارها ، استفاده بهینه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع [...]