ANP | اموزش ANP |یادگیری ANP | فرایند تحلیل شبکه

By |2020-04-08T15:19:12+04:309 آذر 1398|آموزش رایگان|

  مقدمه  ANP برگرفته از عبارت Analytical Network Process,  به معنی فرایند تحلیل شبکه می باشد. ANP در بازار کار مهندسی صنایع بسیار موثر می باشد. ANP یکی دیگر از [...]