سایر

متدولوژی aris

By | 2018-09-22T16:03:11+00:00 سپتامبر 22nd, 2018|سایر|

متدولوژی ARIS روشی که توسط شرکت ARIS در سال ۱۹۹۹ برای SAP ارائه شده است AVE نامیده می‌شود . ARIS این متدولوژی را بر پایه چارچوب فرآیندهای کسب و کار این شرکت که خانه ARIS نامیده می‌شود ارائه میدهد. این چارچوب یک روش مدل‌سازی کل نگرانه است. متدولوژی ARIS یکی از متدولوژی‌های جامع و [...]

چابکی ( AGILE )

By | 2018-09-22T10:48:12+00:00 سپتامبر 22nd, 2018|آموزش رایگان, سایر|

چابکی  چابکی( agile ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻲ ﺷـﻮد . اساس آن همسو کردن فناوری اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎيﻛﺎري در ﻳﻚ ﻧﻈـﺎم ﻫﻤﮕـﻦ و اﻧﻌﻄــﺎف ﭘﺬﻳﺮ می باشد .بنابراین اشنایی با مبحث چابکی برای سازمانها و مهندسین [...]

طرح توجیهی | آموزش طرح توجیهی | آموزش تهیه طرح توجیهی |

By | 2018-09-02T08:54:22+00:00 سپتامبر 1st, 2018|سایر|

طرح توجیهی طرح توجیهی(feasibility study)یکی از مباحث کلیدی در مهندسی صنایع می باشد که آشنایی با آن می تواند کمک شایانی به مهندسین صنایع در ورود به بازار کار مهندسی صنایع نماید و آشنایی با آن به تمامی مهندسین صنایع عزیز توصیه می گردد. همان طور که از اسم آن پیداست طرح توجیحی،تحلیلی برای [...]

risk assessment

By | 2018-08-04T12:15:06+00:00 آگوست 4th, 2018|سایر|

A fuzzy multi criteria risk assessment based on decision matrix technique: A case study for aluminum industry A fuzzy multi criteria risk assessment methodology enabling OS experts to use linguistic variables for evaluating two criteria which are the parameters of DMRA technique is proposed to deal with shortcomings of a crisp risk score calculation [...]

پوکا یوکه

By | 2018-08-04T11:17:52+00:00 آگوست 4th, 2018|سایر|

POTENTIAL OF POKA-YOKE DEVICES TO REDUCE VARIABILITY IN CONSTRUCTION This paper discusses the application poka-yoke devices to reduce variability in construction sites. Initially it presents the main pressures for improving production practices in the sector and then it describes the main aspects of reduction of variability. Subsequently, it presents poka-yoke as one of the [...]

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

By | 2018-08-04T09:58:17+00:00 آگوست 4th, 2018|آموزش رایگان, سایر|

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (Measurement Systems Analysis) تجزیه وتحلیل سیستم های اندازه گیری ازمباحث مهم مهندسی صنایع می باشدکه آشنایی باآن می تواندکمک شایانی به مهندسان صنایع درورودبه بازارکار مهندسی صنایع نماید. زندگی روزمره ما بیشترین تاثیر را از داده ها می پذیرد . جامعه ما به یک جامعه اطلاعاتی تبدیل [...]

By | 2018-08-01T11:16:16+00:00 آگوست 1st, 2018|سایر|

Product Life Cycle Design for Sustainable Value Creation: Methods of Sustainable Product Development in the Context of High Value Engineering This study proposed a framework for sustainable product development in the context of high value engineering, using life cycle based approaches combined with methods of sustainable value modeling and analysis. A Sustainable Value model [...]

By | 2018-07-31T10:09:15+00:00 جولای 31st, 2018|سایر|

Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance TQM and performance relationship is a popular discussion in the literature, quality performance and TQM relationship is supported with various studies but the findings about innovative performance is inconsistent. However, most scholars stress on the importance of TQM activities on performance outcomes. The [...]

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان