توضیحات

6 جلسه ( 4 ساعت )
گواهینامه بین المللی
کاملا کارگاهی و عملی

مخاطبین دوره مقررات صادرات و واردات

کارشناسان و مدیران خرید و بازرگانی شرکت‏ها و کارخانجات

تجار، بازرگانان، کارگزاران امور گمرکی

پرسنل شاغل در گمرک

ترخیص کاران

دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات

  • هزینه دوره مقررات صادرات و واردات : شرکت کنندگان آزاد: به زودی اعلام میگردد به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره:
  • ساختار دوره : این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره : – شناخت اسناد بازرگانی و توضیح اطلاعات مورد نیاز برای هر کدام از اسناد 2- شناخت انواع حمل کالا و شرایط مربوطه 3- آشنایی با اینکوترمز بین الملل و انواع مقررات حمل بین المللی و تجاری و هرم ( هزینه ، ریسک ، مسئولیت ) در مدلهای مختلف حمل اینکوترمز بر اساس آخرین تغییرات 2020

دوره آموزش مقررات صادرات و واردات را میتوانید در سازمان خود برگزار نمایید . برگزاری دوره درون سازمانی در زمان و هزینه شما صرفه جویی قابل توجهی دارد . لذا در صورت نیاز به برگزاری آموزش دوره  در سازمان شما ، فرم ذیل را تکمیل نمایید . فرم درخواست برگزاری دوره

فرم درخواست برگزاری دوره