توضیحات

هزینه های کیفیت COQ

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره : آشنايی با تکنيک شناسايی ، دسته بندی و محاسبه هزينه های کيفيت در سازمان
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:4.850.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره :بررسي مفاهيم هزينة كيفيت و نقاط هزينه زا در سيستم كيفيت نيازمندي هاي يك سيستم هزينه يابي كيفيت و مراحل استقرار سيستم شناخت هريك از مراحل و انجام كار گروهي براي شبيه سازي هر يك از آنها چگونگي مشاركت كاركنان، انتخاب تيم هزينه يابي كيفيت، سمت ها و نقش ها ارزيابي وضعيت هزينه ها در وضعيت جاري سازمان شناخت هزينة‌ عدم انطباق ها و روند هزينة كاهش عدم انطباق ها تا شرايط Zero Defect شناخت هزينة‌ بازرسي و كنترل كيفيت محصول و يا خدمات در سازمان هزينة افزايش يا كاهش بازرسي و روند آن در سازمان شناخت هزينه هاي پيشگيرانه در سازمان هزينة افزايش يا كاهش اقدامات پيشگيرانه و روند آن رزيابي خط مشي و اهداف كيفيت از ديدگاه هزينه هاي مربوط نقطة سر به سر هزينه هاي كيفيت در سازمان و رضايت مشتري
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483912-66483721-021 تماس حاصل فرمایید.