توضیحات

هزینه های کیفیت COQ

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره : آشنایی با تکنیک شناسایی ، دسته بندی و محاسبه هزینه های کیفیت در سازمان
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:4.850.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره :بررسی مفاهیم هزینه کیفیت و نقاط هزینه زا در سیستم کیفیت نیازمندی های یک سیستم هزینه یابی کیفیت و مراحل استقرار سیستم شناخت هریک از مراحل و انجام کار گروهی برای شبیه سازی هر یک از آنها چگونگی مشارکت کارکنان، انتخاب تیم هزینه یابی کیفیت، سمت ها و نقش ها ارزیابی وضعیت هزینه ها در وضعیت جاری سازمان شناخت هزینه‌ عدم انطباق ها و روند هزینه کاهش عدم انطباق ها تا شرایط Zero Defect شناخت هزینه‌ بازرسی و کنترل کیفیت محصول و یا خدمات در سازمان هزینه افزایش یا کاهش بازرسی و روند آن در سازمان شناخت هزینه های پیشگیرانه در سازمان هزینه افزایش یا کاهش اقدامات پیشگیرانه و روند آن رزیابی خط مشی و اهداف کیفیت از دیدگاه هزینه های مربوط نقطه سر به سر هزینه های کیفیت در سازمان و رضایت مشتری
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483912-66483721-021 تماس حاصل فرمایید.