مطالب بیشتر درباره استاندارد IATF 16949 را اینجا بخوانید

یکی از صنایع فعال حال حاضر کشور صنایع خودروسازی می باشد که بطور مستقیم و غیر مستقیم موقعیت های شغلی بسیاری را برای مهندسین صنایع ایجاد کرده است که از این موقعیت ها میتوان به استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ، استاندارد IATF 16949 اشاره کرد
استاندارد IATF 16949
الزامات خاص مشتری
استاندارد IATF 16949
MAZDA
NISSAN
TOYOTA
BMW
HYUNDAI
GM
PEUGEOT
RENAULT
SAIPA