آینده پژوهی

/آینده پژوهی
آینده پژوهی2017-06-06T15:17:24+04:30

شتاب علم و فناوری در دنیای کنونی زیربنای کلیه تحولات اجتماعی اقتصادی بوده و عصر کنونی، عصر اطلاعات نام گرفته است.

تنها با تکیه بر دور اندیشی و مسلح شدن به ابزار ها و مهارت های تصمیم گیری علمی و تخصصی بر اساس مطالعات آینده است که می توان به عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفا نمود.

آینده پژوهی گرایشی با زمینه میان رشته ای مهندسی، مدیریت و علوم انسانی به منظور تربیت متخصصانی که دارای قدرت تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های مختلف خرد و کلان خواهند بود.

از مهم ترین اهداف وجود رشته اینده پژوهی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • عمیق تر کردن دیدگاه های فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و مدیریت نسبت به آینده و فرآیند های تصمیم سازی و تصمیم گیری
  • نیاز مبرم به تربیت متخصصان در حوزه آینده پژوهی جهت برنامه ریزی های کلان، تحلیل و سیاست گذاری و تصمیم گیری ها در کلیه حوزه های تاثیر گذار از جمله علم و فناوری و پیامد های اجتماعی، انسانی و اقتصادی آن

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
مبانی و روشهای مدلسازی ۳
روشهای پیش بینی ۳
مطالعات علم و فناوری ۳
مدیریت داده کاوی ۳
مبانی و روشهای مدلسازی و سیستمهای دینامیکی ۳
نام درس واحد
مدیریت تغییر ۳
سیاست گذاری علم و فناوری ۳
تصمیم سازی و تصمیم گیری ۳
مدیریت دانش ۳
اقتصاد علم و فناوری ۳
مدیریت فناوریهای نوظهور ۳
آینده پژوهی، جامعه و سناریوهای جهانی ۳
آینده پژوهی، اخلاق و فرهنگ ۳
آینده پژوهی و توسعه پایدار ۳
مدیریت علم خلاقیت و فناوری ۳
تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری ۳
استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده ۳
کارگاه آینده نگاری ۳
مدیریت استراتژیک علم و فناوری ۳
انتقال فناوری ۳
برنامه ریزی استراتژیک ۳
ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری ۳
روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی ۳

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

سمینار بزرگ علم داده DATA SCIENCE

آموزش علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

سمینار بزرگ معرفی علم داده DATA MINING

معرفی علم داده

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان