وبینار مدیریت ریسک

زمان وبینار

۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹

مزایای وبینار آموزش مدیریت ریسک::

مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015

آشنایی با مدل ارزیابی ریسک با روش FMEA

آشنایی با استاندارد ISO31000:2018

آشنایی با استراتژی های مقابله با ریسک

مدت وبینار

۳ ساعت

مهلت ثبت نام این وبینار به اتمام رسیده است