چارچوبی برای مدیریت داده های فرآیند کسب و کار بر اساس رویکرد Big Data

By |2020-11-22T18:00:58+03:302 آذر 1399|مقالات|

چارچوبی برای مدیریت داده های فرآیند کسب و کار بر اساس رویکرد Big Data چکیده: فرآیند کسب و کار به مجموعه ای از دستیابی به یک یا چند هدف تجاری [...]