پتانسیل های تغییر نیاز مشتری در دنیای دیجیتال، یک مدل مفهومی و توصیه هایی برای اقدام در گردشگری

By |2020-11-21T17:46:16+03:301 آذر 1399|مقالات|

پتانسیل های تغییر نیاز مشتری در دنیای دیجیتال، یک مدل مفهومی و توصیه هایی برای اقدام در گردشگری چکیده: در حالیکه امروزه مطالعات مختلفی روی ویژگی های دیجیتالی شدن انجام [...]