آموزش چابکی l چابکی در سازمان l چابکی چیست؟

By |2021-06-30T11:29:26+04:3010 دی 1399|کتاب|

کتاب آموزش چابک سازی شرکت در بازار رقابتی امروز که همواره خواسته های مشتری در حال تغییر است،همسو شدن با این تغییرات مزیت رقابتی محسوب می شود.این مزیت رقابتی می [...]