شغل مدیر تضمین کیفیت

By |2017-09-19T09:50:42+04:3027 شهریور 1396|آموزش رایگان|

شغل مدیر تضمین کیفیت وظایف دقیق یک مدیر تضمین کیفیت از صنعت به صنعت متفاوت است. با این حال، مسئولیت های معمول مدیر تضمین کیفیت عبارتند از: تعیین، مذاکره و توافق [...]