خوشه بندی با استفاده از بهینه سازی چندهدفه تکاملی

By |2020-11-24T17:47:19+03:304 آذر 1399|مقالات|

خوشه بندی با استفاده از بهینه سازی چندهدفه تکاملی چکیده: انتخاب تعداد خوشه (k) برای روشهای خوشه بندی همچنان چالش برانگیز است. به جای تعیین k ، ویژگی موازی ضمنی [...]