وبینار سازمان استراتژی محور

در این وبینار بررسی مینماییم که یک سازمان استراتژی محور:

چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

چگونه قابل تشخیص است از یک سازمان غیر استراتژی محور؟

نقش رهبر و مدیر ارشد در آن چیست؟

چه شاخص ها و ویژگی هایی دارد؟

اطلاعات جدید و به روز این وبینار در ساخت یک سازمان استراتژی محور حتما کمک شایانی به مدیران و صاحبین کسب و کارها خواهد نمود.

زمان وبینار : 

۳ ساعت ویدیو آموزشی که پس از تکمیل ثبت نام قابل مشاهده می باشد.