معرفی انواع راه های کسب درآمد از مهندسی صنایع

مهندسین صنایع ( و رشته های مشابه ) می توانند در جایگاههای مختلفی کسب در آمد نمایند. بعضی از آنها در حوزه های کارمندی و برخی به عنوان خویش فرما و فریلنسر فعالیت می نمایند. برخی دیگر کارآفرینی پیشه نموده و یا قصد آن را دارند و برخی دیگر مشغول سرمایه گذاری هستند. در این وبینار قصد داریم روشهای مختلف درآمد زایی از مهندسی صنایع را بررسی نماییم. هم چنین پیرامون درامد مهندس صنایع و میزان درامد مهندس صنایع مباحث مورد نیاز را مطرح خواهیم کرد.

مدت وبینار:

۲ ساعت