توضیحات

طراحی مدل کسب و کار

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره:
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره : آشنایی با مفهوم فرایند و تعریف آن از دیدگاه های مختلف آشنایی با انواع فرایند و تقسیم بندی آنها بر مبنای مدل های مختلف دیدگاه فرآیندی در مقابل دیدگاه وظیفه ای معرفی مدل های الگوی جهانی در زمینه فرآیندها سازمانی اشنایی با BPM CBOK مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) چرخه عمر مدیریت فرآیندی در سازمان ( BPM Lifecycle) سیستم مدیریت فرایندها (BPMS) مدلسازی فرایندهای سازمانی با BPMN اشنایی با Flow Objects اشنایی با Connecting objects اشنایی با Swimlines اشنایی با Artifacts آشنایی با ابزارهای مختلف ترسیم فرآیند مانند Graphx ، visual paradigm ، Visio و آشنایی با SIPOC آشنایی با شناسنامه فرآیند آشنایی با PHD آشنایی با نقشه های سطح صفر و یک فرآیندی مستندسازی فرآیندها در قالب روش اجرایی ، دستورالعمل و فرم ها هم راستایی استراتژیک مدیریت و سنجش فرایند ها الگو برداری فرآیندهای سازمانی روش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها روش های بهبود فرآیندها مقایسه BPM و دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرآیندها BPR, TQM, ISO, SixSigma
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.