توضیحات

شاخص های کلیدی عملکرد

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره:درک بهتر از میزان موفقیت سازمان و اطمینان از انطباق عملکردی آن با برنامه راهبردیمان
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:3.580.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره : ارزیابی قابلیت پیمانکاران کنترل فرآیند تکوین محصول فرآیند تأیید قطعه ممییزی دوره ای و گواهی کیفیت محصول سنجش عملکرد بهبود مستمر ارزیابی قابلیت پیمانکاران
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.