توضیحات

دوره یک روزه ( ۸ ساعت ) تکنیک های ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی

  • شناسایی جنبه ها و خطرات موجود در فرآیندها و فعالیت های سازمان ، برنامه ریزی جهت انجام اقدامات کنترلی و پیگشرانه متناسب.
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:2.280.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه اساتید
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره :آشنائی با روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی و ریسک آشنائی با مراجع اطلاعاتی و بررسی نمونه هایی از جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک بررسی احتمال، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات نحوه بررسی ریسک در سیستم ها چگونگی دسته‌بندی پیامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزیابی‌ ریسک اصول مدیریت ریسک و حدود ریسک قابل قبول بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامدها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.