توضیحات

دوره 2روزه(16ساعت)آشنایی با کمربند سبز شش سیگما

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره : اصول بهبود و حل مسأله و ابزارها و مهارت¬های مرتبط با متدلوژی کمربند سبز شش سیگما
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:4.440.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه اساتید
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره : تاریخچه و مفاهیم شش سیگما سطح سیگما و نحوه محاسبه آن ساختار اجرایی و متدولوژیهای شش سیگما تشریح متدو لوژی ، فازها و ابزارهای آن DMAIC فاز شناخت (تعریف اولیه مسئله، انتخاب اعضای تیم پروژه، تهیه Business Case ، SIPOC، جمع آوری نظرات مشتری، تهیه نمودار درختی و تعریف CTQ، مشخص نمودن حدود استاندارد و تعریف Defect) فاز اندازه گیری Brainstorming، C&E، FMEA، Pareto chart،تدوین طرح و فرم جمع آوری داده ها، MSA، Sigma Level 1 فاز تحلیل ( نمودارهای جریان فرآیند، فعالیتهای بدون ارزش، انجام آزمونهای آماری برای اثبات علتهای کشف شده(آزمونهای فرض، آنالیز واریانس، تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی / غیر خطی) فاز بهبود (تشخیص راه کارهای بهبود مناسب با توجه به علل شناسایی شده مسئله، انتخاب مناسبترین راه کارها با در نظر گرفتن، شرایط اجرا واثر بخشی آن، انجام راهکارها در مقیاس کوچک و بصورت نمونه، برنامه ریزی و اجرا) فاز کنترل) Control Chart، Poka-Yoke، Standard، Sigma level 2، جمع آوری نتایج حاصل از پروژه(
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.
فرم درخواست برگزاری دوره