توضیحات

دوره 2روزه(16ساعت)آشنایی با کمربند سبز شش سیگما

  • پس از اتمام موفقیت آمیز 2 روز دوره : اصول بهبود و حل مسأله و ابزارها و مهارت¬های مرتبط با متدلوژی کمربند سبز شش سیگما
  • هزینه دوره : شرکت کنندگان آزاد:4.440.000 ریال به همراه ناهار و پذیرایی
  • مزایای دوره: استخدام اولیه دانشجویان برتر دوره به عنوان کارآموز در دپارتمان پروژه شرکت مهندسین مشاور نور استفاده از اساتید و متون درس پروژه محور و مثال های عینی طبق تجربه اساتید
  • ساختار دوره: این دوره شامل فعالیت های درون کلاسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان ،همراه با تجربه و دانش مدرس به صورت کار گروهی برگزار می گردد.
  • محتوای دوره : تاريخچه و مفاهيم شش سيگما سطح سيگما و نحوه محاسبه آن ساختار اجرايي و متدولوژيهاي شش سيگما تشريح متدو لوژي ، فازها و ابزارهاي آن DMAIC فاز شناخت (تعريف اوليه مسئله، انتخاب اعضای تيم پروژه، تهيه Business Case ، SIPOC، جمع آوری نظرات مشتری، تهيه نمودار درختي و تعريف CTQ، مشخص نمودن حدود استاندارد و تعريف Defect) فاز اندازه گيري Brainstorming، C&E، FMEA، Pareto chart،تدوين طرح و فرم جمع آوری داده ها، MSA، Sigma Level 1 فاز تحليل ( نمودارهای جريان فرآيند، فعاليتهای بدون ارزش، انجام آزمونهای آماری برای اثبات علتهای کشف شده(آزمونهای فرض، آناليز واريانس، تحليل همبستگي، رگرسيون خطي / غير خطي) فاز بهبود (تشخيص راه کارهای بهبود مناسب با توجه به علل شناسايي شدة مسئله، انتخاب مناسبترين راه کارها با در نظر گرفتن، شرايط اجرا واثر بخشي آن، انجام راهکارها در مقياس کوچک و بصورت نمونه، برنامه ريزي و اجرا) فاز کنترل) Control Chart، Poka-Yoke، Standard، Sigma level 2، جمع آوری نتايج حاصل از پروژه(
  • ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن 66483721-66483912-77930125-021 تماس حاصل فرمایید.
فرم درخواست برگزاری دوره