دوره آموزش برنامه ریزی تولید

زمان دوره

به زودی اعلام می گردد.

رئوس مطالب دوره

 • روشهای محاسبه پیش بینی تقاضا
 • انواع سيستم ها و استراتژي هاي توليد
 • تعاريف و اهداف برنامه ريزي و كنترل توليد
 • معرفی مراحل و گامهای اصلی برنامه ريزي تولید
 • سیستم های مختلف سفارشات و روش های سفارش دهی
 • مقدار اقتصادی سفارش و نقطه  اقتصادی سفارش
 • روشهای تعیین و تعدیل نیروی انسانی و بررسی سطح نیروی انسانی (مدلهای مکاشفه ای)
 • برنامه ریزی ادغامی در تولید(روشهای تثبیت سرعت تولید و برآورده سازی تقاضا)
 • نحوه اجرای برنامه ریزی ماهیانه، هفتگی و روزانه در تولید
 • مکانیزم ،ساختار و محاسبات  MRP(به همراه اکسل)
 • برنامه‌ريزي تقريبي ظرفيت(RCCP) (به همراه اکسل)
 • اصول و مفاهیم اولیه کنترل موجودی
 • اصول توالی عملیات 
 • روشهای بالانس خط
 • آموزش نحوه استفاده از نرم افزار بالانس خط FLEXIBLE LINE BALANCING
 • تشریح بانک های اطلاعاتی و اکسلهای کاربردی در حوزه برنامه ریزی تولید
 • ارائه روش های اجرایی و دستورالعمل های مورد نیاز برنامه ریزی تولید
 • و ... 
تولید در هر سازمانی بطور قطع یکی از اجزای زنجیره ارزش سازمان به شمار می آید ، در هر سازمان برنامه ریزی تولید جزئی از فرایند های مرکزی یا هسته ای شمرده می شود که جای اشتباه ندارد. با توجه به اهمیت این موضوع خانه صنایع اقدام به برگزاری دوره برنامه ریزی تولید با حضور یکی از با تجربه ترین اساتید این حوزه در کشور