لایو اینستاگرام مهندس اعتباری در بهمن ماه سال 97 در پاسخ به سوال یکی از همراهان خانه مهندسی صنایع در باب ” پیش نیازهای مهم در استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001 .

در این فایل ویدئویی مهندس اعتباری 3 پارامتر مهم پیش نیاز در استقرار سیستم مدیریت کیفیت را اعلام میکند تا بتوانید با بهبود این 3 عامل اثربخشی اجرای سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان افزایش دهید.