این گرایش به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طراحی سیتم های مختلف مورد نیاز جامعه می پردازد. این سیستم ها عموما در ابعاد مختلف منطقه یا کشور مطرح می شوند. سیستم های حمل و نقل، آبرسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالا، تامین و توزیع انرژی و خدمات آموزشی یا بهداشتی از جمله این دسته اند. در کلیه این سیستم ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی سیستم از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا به طور کلی می توان گفت هدف از به وجود آمدن این رشته تربیت افرادی است که بتوانند با ابزار و مدل های مختلف سیستم های پیچیده را شناسایی ، تحلیل، پیش بینی و اصلاح کنند.

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری ، ۱۲ واحد اختیاری و ۸ واحد پایان نامه و سمینار می باشد .

دروس اجباری

نام درس

واحد

برنامه ریزی ریاضی

۳
اقتصاد سنجی

۳

مدیریت زمان

۳
اقتصاد کلان پیشرفته

۳

اقتصاد خرد پیشرفته

۳
شبیه سازی کامپیوتر

۳

سیستم های پویا

۳

دروس اختیاری

برنامه ریزی تولید پیشرفته

۳
فرایند های احتمالی

۳

شبیه سازی کامپیوتر

۳
مدیریت زمان

۳

برنامه ریزی پویا

۳
سیستم های پویا (1)

۳

سیستم های صف

۳
مدل های زمان بندی

۳

تئوری تصمیم

۳
بهینه سازی مدل های غیر خطی

۳

دروس جبرانی

تحقیق در عملیات ۱

۳

امار مهندسی

۳
اقتصاد عمومی

۳