معرفی ابزار اشنایی با حل مسئله به روش شش سیگما SIX SIGMA

اشنایی با حل مسئله به روش شش سیگما به عنوان یکی از ابزارها و تکنیک های کیفیت در طیف گوناگونی از صنایع کاربرد دارد و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع آماده نماید.

تعریف  شش سیگما

حل مسئله به روش شش سیگما مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارها برای بهبود فرآیند می باشد که توسط بیل اسمیت مهندس شرکت موتورولا در سال 1986 معرفی گردید.

شش سیگما به دنبال بهبود کیفیت خروجی یک فرآیند از طریق شناسایی و حذف علل تولید اقلام معیوب و کمینه نمودن پراکندگی در فرآیندهای تولید و کسب و کار می باشد.

بدین منظور از مجموعه روش های مدیریت کیفیت از جمله روش های تجربی و آماری استفاده می نماید و زیرساخت خاصی از افراد سازمان را که در این روش ها خبره هستند ایجاد می کند.

هر کدام از پروژه های شش سیگما در یک سازمان در چارچوب یک توالی تعریف شده و مخصوص در راستای هدف مورد نظر انجام می گردد.مثل کاهش زمان چرخه فرآیند تولید،کاهش آلودگی،کاهش هزینه،افزایش رضایت مشتری و افزایش سود سازمان

بلوغ و کمال یک فرآیند تولید را می توان در قالب امتیازدهی شش سیگما که نشان دهنده درصد اقلام سالم تولید شده در فرآیند می باشد،ارزیابی نمود.

فرآیند شش سیگما فرآیندی است که در آن 99.99966 درصد از محصولات تولید شده از لحاظ آماری انتظار می رود تا بدون عیب باشند(3.4 عدد معیوب در یک میلیون)

اصول اصلی شش سیگما

  • تلاش مداوم برای دستیابی به فرآیندی ثابت از طریق کاهش پراکندگی

  • فرآیند های تولید و کسب و کار ویژگی هایی دارند که قابل تعریف،اندازه گیری،تحلیل،بهبود و کنترل هستند.

  • دستیابی به بهبودمستمر کیفیت نیازمند تعهد از طرف سازمان،به خصوص در سطوح مدیریتی می باشد.

ویژگی هایی که شش سیگما را از دیگر ابزارهای کیفی مجزا می سازند عبارتند از:

  • تمرکز روی دستیابی به افزایش درآمد و کاهش هزینه به صورت محسوس در تمامی پروژه های شش سیگما

  • تاکید افزوده روی مدیریت و حمایت

  • تعهد آشکار بر تصمیم گیری بر پایه اطلاعات قابل تصدیق و روش های آماری به جای فرضیات و حدس و گمان

در سال های اخیر برخی محققین شش سیگما را با تولید ناب به منظور ایجاد روشی به نام شش سیگما ناب ادغام نمودند.

روش شش سیگما ناب روی کاهش پراکندگی و تولید ناب به صورت همزمان تمرکز دارد و اخیرا سازمان های زیادی همچون IBM،GE و Verizon از شش سیگما ناب استفاده می کنند.

امیدواریم معرفی ابزار شش سیگما برای شما مهندسین و مدیران گرامی در ورود به بازار کار مهندسی صنایع مفید واقع گردد.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۷۷۹۳۰۱۲۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

فرم درخواست برگزاری دوره