همایش Quality 4.0 (نسل چهارم کیفیت)

تغییرات نسل چهارم کیفیت چیست ؟ کیفیت 4.0 چیست ؟ ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم در کیفیت 4.0 چه کاربردی دارند؟ وضعیت پیشرفت های جهان در موضوع quality 4.0 چیست؟ جایگاه ایران در quality 4.0 چیست؟ آخرین تحولات این حوزه در چه زمینه هایی رخ داده است؟ نسل چهارم کیفیت چه حوزه هایی را شامل می شود ؟ تجربه کاربردی یک مدیر کنترل کیفیت با سابقه ؟ مدیر عامل از کنترل کیفیت چه میخواهد ؟


در همایش ” نسل چهارم کیفیت ” یا “QUALITY 4.0” بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

شرکت در همایش رایگان نسل چهارم کیفیت