منظرهای BSC
نقشه استراتژیک
گام های BSC

هر آنچه که باید از مدیریت ریسک بدانید

کسب و کار ها در تلاش اند تا در رشد خود ثبات داشته باشند. مدیریت ریسک هایی که در کسب و کار تأثیر می گذارد بخش مهمی از این ثبات است. نا آگاه بودن از مورد ریسکهایی که می تواند در تجارت تأثیر بگذارد می تواند ضررهایی را برای سازمان به همراه داشته باشد. غافل بودن از ریسک های رقابتی می تواند باعث از دست رفتن سهم بازار شود ، عدم آگاهی از ریسک مالی می تواند منجر به خسارات مالی شود ، عدم آگاهی از ریسک ایمنی می تواند منجر به رخ داد حوادث و غیره شود.

هر آنچه که باید از مدیریت ریسک بدانید

دوره مدیریت استراتژیک

در این دوره، برنامه ریزی استراتژی،جاری سازی استراتژی و ارزیابی استراتژی آموزش داده می شود.یکی از گام هایی که در جاری سازی استراتژی و ارزیابی استراتژی بکار می رود، BSCمی باشد که در این دوره به بررسی آن پرداخته می شود.

دوره مدیریت استراتژیک (Strategic man)