شاخص کلیدی عملکرد(KPI)  که مخفف key performance indicator می باشد یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد به چه اندازه یک شرکت در دستیابی به اهداف کلیدی کسب و کارخود مؤثر است. سازمان ها از KPI ها در چندین سطح استفاده می کنند تا موفقیت خود را در رسیدن به اهداف ارزیابی کنند. KPI های سطح بالا ممکن است روی عملکرد کلی مشاغل متمرکز باشند ، در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر روی فرآیندهای بخش هایی مانند فروش ، بازاریابی ، منابع انسانی ،  نگهداری و تعمیرات پشتیبانی و سایر موارد تمرکز کنند.

هر آنچه که در خصوص شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) باید بدانید
دوره آموزشی داشبورد سازی با نرم افزار اکسل

هوشمندی کسب و کار (BI) یک مفهوم عام که بخش های زیادی از صنعت را در بر میگیرد ، با پاسخ به 4سوال اساسی و کلیدی بر اساس داده های ثبت شده و یا استخراج شده در جهت رفع نواقص و کمک به تصمیم گیری به موقع و دقیق و اتخاذ استراتژی درست توسط مدیران را میسر میسازد.

دوره آموزشی داشبورد سازی با نرم افزار اکسل