مدل تعالی سازمان EFQM | اموزش EFQM | یادگیری EFQM | مدل تعالی سازمان |EFQM

.مدل تعالی سازمان EFQM و اموزش EFQM در سازمان ودر کسب و کارهای امروزه مخصوصا در بازار کار صنایع جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است .EFQM یکی از عوامل اصلی در بهبود مستمر سازمان ها می باشد.

چرا سازمان ها از مدل تعالی EFQM استفاده می کنند؟

از آنجا که مدل تعالی EFQM، سازمانها را قادر می سازد تا آنها را در مسیر موفقیت قرار دهد،کمک به سازمان ها در درک نقاط قوت اصلی و شکاف بالقوه خود در رابطه با چشم انداز و مأموریتی که در سازمان ذکر شده است، باعث ایجاد یک اصول و روش تفکر در سازمان می شود که ارتباط موثر ایده ها را در هر دو طرف تسهیل می کند.

مدل EFQM چیست؟

EFQM مخفف
European Foundation for Quality Management که به معنای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا می باشد. EFQM در سال 1988 با هدف ایجاد پلتفرمی که سازمان ها می توانند از یکدیگر یاد بگیرند و به طور مداوم بهبود عملکرد خود را ایجاد نمایند.
مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند. 

اساس مدل EFQM شامل مفهوم Total Quality Management) TQM) است. این شامل یک چارچوب جهانی مفاهیم است، بنابراین سازمانها قادر به اشتراک گذاشتن اطلاعات به شیوه ای موثر هستند، صرف نظر از بخش های مختلف، فرهنگ ها و مراحل زندگی که در آن قرار دارند.

بنابراین سازمان ها می توانند سازمان های دیگر را به عنوان یک مدل به کار گیرند تا بینش خود را درک کنند که چگونه تصویر سازمانی با کیفیت بالا را برآورده می کنند. مدل EFQM شامل 9 معیار است که به 5 توانمندساز و 4 نتیجه تقسیم می شوند

پنج بخش سازمانی نشان می دهد که چگونه می توان این اهداف را به دست آورد:

رهبری

مردم

سیاست و استراتژی

مشارکت و منابع

فرآیندهای

چهار نتیجه نشان می دهد که اهداف مورد نظر چیست؟

نتایج افراد

نتیجه مشتری

نتیجه جامعه

نتایج کلیدی عملکرد

 روند مداوم  EFQM

مدل EFQM باید از راست به چپ خواند، به این ترتیب مشخص می شود که مناطق نتیجه به چه چیزی می توانند دست یابند؟ بعد از آن مشخص می شود که این بخش های سازمانی چگونه می توانند این نتایج را به دست آورد؟ فلش پایین بیانگر یادگیری، خلاقیت و نوآوری است که نشان می دهد اندازه گیری، ارزیابی و تعدیل، اقدامات یکنواخت نیستند، بلکه یک فرآیند مداوم است.

خود ارزیابی

مدل EFQM شامل یک ارزیابی EFQM است که سازمان را قادر می سازد که در فرآیند کیفیت آنها تعیین شود. ارزیابی با بازبینی نتایج آغاز می شود. این اصل اساسی این مدل است. برای بهبود نتایج، حداقل در یکی از زمینه های سازمان باید اقدامات انجام شود. مدل EFQM ، ارزیابی بینش را در مورد میزان بلوغ یک سازمان نشان می دهد. این ارزیابی در پنج مرحله توسعه نشان داده شده است:

مرحله 1: فعالیت گرا

تاکید بر فعالیت های جداگانه ای در یک سازمان است، فعالیت ها توسط دستورالعمل های کاری و قوانین سازمان اتخاذ شده است

مرحله 2: روند گرا

فرایند و کنترل فرایند عناصر کلیدی است که در آن قدرت، وظایف و مسئولیت ها به وضوح تعریف شده است. بهبود تنها پس از ارزیابی انجام شده است.

مرحله 3: سیستم گرا

سازمان به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است. کنترل فرآیندهای مربوط به گرایش داخلی و خارجی است که در آن همکاری مهم است. پس از شناسایی روند و روند پیشرفت، پاسخ داده می شود.

مرحله 4: زنجیره ای گرا

کنترل کامل بر کل فرآیند سازمانی از جمله ارتباط با تامین کنندگان، مشتریان و سایر شرکای موجود در زنجیره. دانش، ظرفیت و تجربه به وسیله خود بازتاب دوره ای بهینه شده و به بهترین توانایی سازمان می رسد.

مرحله 5: مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مدیریت کیفیت جامع TQM و بهبود مستمر  در تمام لایه های سازمان مشارکت داده می شود. با مرتب سازی عملکرد، کیفیت باقی می ماند و روند و تحولات پیشگیرانه تنظیم می شود. در این مرحله سازمان می تواند به عنوان یک سازمان با کیفیت بالا شناخته شود.

ارزیابی ها به سازمان اجازه می دهد بینش نسبت به کیفیت مدیریت عملیات فعلی خود را به دست آورد. پیشرفت ها فرموله شده اند و این می تواند توسط یک سازمان در مراحل مختلف اجرا شود. ارزیابی خود شامل پنج مرحله است:

تنظیم استانداردها برای تمام 9 ناحیه کلیدی

تعیین کیفیت فعلی مدیریت عملیاتی

فرمول بندی و اولویت بندی پیشرفت ها

کاربرد و تدوین پیشرفت در برنامه های مختلف (سالیانه)

اجرای واقعی و نظارت بر اقدامات اصلاحی

مدل تعالی EFQM برای کسب و کار مفید است

با تصویب اینکه مدیریت کیفیت به معنای پیوستن و زندگی  جزء مفاهیم اساسی تعالی است که تمرکز مشتری رهبری و پایداری هدف مدیریت با روند و واقعیت توسعه و مشارکت افراد درگیری مداوم دارد . بهبود و نوآوری توسعه مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جهت گیری نتایج تعدادی مطالعات نشان داده اند که سازمان ها که با این مفاهیم زندگی می کنند بهتر عمل می کنند

جهت اشنایی بیشتر با مدل تعالی سازمان EFQM و یاد گیری بصورت تخصصی می توانید در دوره اموزشی مدل تعالی سازمان EFQM خانه مهندسی صنایع و گروه مهندسین مشاوران نور شرکت نمایید.