مدیریت فرایند کسب و کار
برای دریافت مشاوره کلیک کنید

چگونه سازمان و کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

بزرگترین مزیت رقابتی که یک سازمان برای رشد و تعالی خود می تواند به آن دست پیدا کند خلق ارزش برای ذی نفعانش می باشد.ارزش برای ذی نفعان سازمان از فرایند های سازمان ناشی می شود و مادامی که تحلیل کسب و کار در سازمان جاری نگردد ، فرایند ها به آن سطح از تعالی که باید ، دست پیدا نمی کنند. استاندارد BABOK راهنمایی است جهت تحلیل موثر کسب و کار در جهت ارائه راه حل هایی برای بهبود به منظور دستیابی به نیاز ها و انتظارات ذی نفعان.
هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید
چرخه مدیریت فرایند کسب و کار یا BPM چیست
BPM چیست
BPM چیست
فضای PROCESS MAKER

دوره جامع آموزش مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه ی منظمی است که شامل ترکیبی از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، اندازه گیری و بهینه سازی جریان فعالیت کسب کار، برای دستیابی به اهداف سازمان، پوشش سیستم ها ،کارکنان، مشتریان و شرکای داخلی و خارجی سازمان می باشد. دوره BPM‌جامع ، تلفیقی از دوره BPM و دوره BPMN و دوره BPMS می باشد لذا شرکت کنندگان با شرکت در این دوره آموزشی آموزش BPM و آموزش BPMN و آموزش BPMS را به صورت یکجا خواهند دید. در این دوره آموزش جامع مدیریت فرآیند کسب و کار نرم افزار VISUAL PARADIGM و PROCESS MAKER BPMS آموزش داده میشود.

رئوس دوره

مدل سازی 

تحلیل شکاف 

خودکار سازی

کنترل و اندازه گیری 

بهینه سازی

دوره آموزشی BPM