دوره آموزشی QC MASTER

دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت (مهندسی کیفیت)

دوره آموزشی جامع کنترل کیفیت برای اولین بار در ایران توسط خانه مهندسی صنایع برگزار خواهد شد. این دوره جامع مشتمل بر 20 پنل تخصصی خواهد بود شرح آن در همین صفحه موجود است. هدف از ایجاد این دوره تربیت مهندسین کیفیتی سرآمد در سازمان ها می باشد . پنل های ایجاد شده در این دوره مبتنی بر سرفصل های دوره مهندسی کیفیت انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) می باشد. لازم به ذکر است دوره تربیت مدیر کنترل کیفیت در نوع خود اولین ،جامع تربن و تخصصی ترین دوره آموزشی در ایران می باشد.

دوره آموزشی QC MASTER
دوره آموزشی QC MAN

دوره آموزشی سرپرست کنترل کیفیت

سرپرست کنترل کیفیت در هر سازمان وظیفه طراحی فرآیند کنترل کیفیت ، طرح های کنترلی مواد اولیه ، حین تولید ، محصول نهایی و همچنین ترخیص را دارد . مسئولیت کلی کنترل کیفیت در سازمان آن است که ابتدا اجازه تولید محصول نامنطبق در سازمان را نداده و اگر هم محصول نامنطبقی به وجود آمد به سرعت شناسایی شود تا از زیاد شدن آن و یا رسیدن محصول نا منطبق به دست مشتری جلوگیری شود.

دوره آموزشی QC MAN