طرح توجیهی

طرح توجیهی(feasibility study)یکی از مباحث کلیدی در مهندسی صنایع می باشد که آشنایی با آن می تواند کمک شایانی به مهندسین صنایع در ورود به بازار کار مهندسی صنایع نماید و آشنایی با آن به تمامی مهندسین صنایع عزیز توصیه می گردد.

همان طور که از اسم آن پیداست طرح توجیحی،تحلیلی برای عملی بودن یک ایده می باشد.

طرح توجه  روی پاسخ به سوال زیر متمرکز شده است:

آیا باید با طرح ارائه شده موافقت نماییم یا خیر؟

طرح های توجیهی را می توان از راه های مختلفی مورد استفاده قرار داد اما تمرکز اصلی روی طرح کسب و کار پیشنهادی می باشد.

افرادی از سازمان که ایده کسب و کار جدیدی دارند می بایست ایده خود را از دیدگاه توجیه پذیر بودن مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند.

به موقع فهمیدن این موضوع که ایده یک کسب و کار توجیه ندارد باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد.

ایده جدید کسب و کار در صورتی موفقیت آمیز و توجیه پذیر تلقی می گردد که تمامی ویژگی های زیر را داشته باشد:

  • جریان مالی و سود مورد نیاز را تامین نماید

  • با ریسک های موجود مقابله نماید

  • در طولانی مدت توجیه پذیر باشد

  • اهداف سرمایه گذاران را تامین نماید

ایده کسب و کار می تواند استارت آپ و یا توسعه کسب و کار فعلی سازمان و یا سازمان جدیدی برای کسب و کار فعلی باشد.

گام های طرح توجیهی

1-ارزیابی گزینه ها

طرح توجیهی معمولا بعد از سناریوی بررسی کسب و کار و ایده ها انجام می شود.

مطالعه طرح توجیهی در این مرحله باعث کاهش گزینه های کسب و کار می گردد.

در طول فرآیند بررسی ایده ممکن است راه های مختلفی برای سازمان دهی کسب و کار و جایگاه محصول در بازار وجود داشته باشد.

2-مطالعات پیش از توجیه

یک مطالعه پیش از توجیه برای دسته بندی سناریو های مرتبط انجام می گردد.

اگر نتایج حاصل رای به ادامه مطالعات را دادند آنگاه باید برخی مشکلات پایه ای را مرتفع گردانیم.

می توان از یک مشاور در این امر استفاده نمود.

3-ارزیابی بازار

یک مطالعه بازار نیز برای مشخص نمودن جایگاه محصول در بازار مصرف ممکن است انجام گردد.

ارزیابی بازار به شناسایی فرصت ها در بخش هایی از بازار کمک می نماید.

اگر فرصتی یافت شود،ارزیابی بازار می تواند به ساخت سناریو های کسب و کار جهت گیری دهد.

4-نتایج و جمع بندی

نتیجه گیری در مورد مطالعات توجیهی باید در سناریو های مختلف نقاط ضعف ها و قدرت هر کدام را مشخص نماید.رهبران پروژه باید مطالعات توجیهی و چالش های هرکدام را بررسی نمایند.

نباید انتظار داشت که یک طرح به عنوان بهترین سناریو معرفی گردد.

مطالعات توجیهی به سرعت مثبت یا منفی نمی باشند.

امیدواریم معرفی طرح توجیهی برای شما مهندسین و مدیران گرامی در ورود به بازار کار مهندسی صنایع مفید واقع گردد.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ٠٢١٧٧۹۳۰۱۲۵ تماس حاصل فرمایید.