دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع کاملا متفاوت با هر گونه دوره آموزشی دیگر در ایران می باشد.این دوره های آموزشی با متد های روز موسسات آموزشی امریکیی و اروپایی( مخصوصا آلمان و اتریش) و همچنین بر پایه تجربه مدیران شرکت مهندسین مشاور نور که در زمینه پیاده سازی انواع متد های مهندسی صنایع در ایران از سال 87 کار میکند طراحی شده است لذا این دوره های آموزشی بسیار کاربردی و مهارت محور بوده و هرآنچه که بازار کار از داوطلبین جویای کار می خواهد را به داوطلبین آموزش خواهد داد که آنها را برای آماده سازی جهت استخدام و همچنین اجرای وظایف کاری – شغلی مورد نظر کارفرمایان ایرانی آماده می نماید. متاسفانه از این گونه آموزش ها در دانشگاه های ما مطرح نمی گردد.