بیمه تضمین یادگیری به شما این اطمینان را می دهد که پس از اتمام دوره شما مطالب را کامل فرا گرفته اید و میتوانید تا انتهای عمر هر سوالی در کاربرد مطالب هر زمان برخوردید با شرکت تماس گرفته و سوال و مشکل خود را حل فرمایید.

همچنین که اگر در دوره ای از خانه مهندسی صنایع شرکت کرده و مطلب را کامل فرا نگرفته باشید می توانید مجددا در آن دوره به صورت رایگان شرکت نمایید .