همه شرکت کنندگان این دوره آموزش ISO9001  مجازی می توانند  تمامی سوال های خود را از استاد دوره آقای مهندس اعتباری بپرسند و پاسخ کامل دریافت نمایند